1. علی اکبر نجفی رودمعجنی , جواد عباسی , محمدتقی ایمان پور , منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) , مطالعات تاریخ اسلام , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱, صفحه ۱۰۱-۱۲۶
 2. سیدعلیرضا گلشنی , جواد عباسی , محمدتقی ایمان پور , ابوالقاسم فروزانی , بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی , طب سنتی اسلام و ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹, صفحه ۲۵-۳۲
 3. سیدعلیرضا گلشنی , جواد عباسی , محمدتقی ایمان پور , ابوالقاسم فروزانی , انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامی , Research on History of Medicine , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۶۷-۷۸
 4. محمدتقی ایمان پور , زهرا کائید , نقش سرزمین های شرقی ایلام؛ اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس , جستارهای تاریخی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱-۲۵
 5. محمدتقی ایمان پور , علی یحیایی , زهرا جهان , بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت , پژوهش های تاریخی ایران و اسلام , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۳۲-۵۰
 6. علی باغدار دلگشا , محمدتقی ایمان پور , پردازش شخصیت مزدک و انوشیروان در نگارش های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی , تاریخ نامه ایران بعد از اسلام , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۷-۶۲
 7. محمدتقی ایمان پور , محمدرضا ناظری , آسیب شناسی «عنوان گزینی» در پژوهشهای دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ , تاریخ نگری و تاریخ نگاری , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵-۳۲
 8. محمدتقی ایمان پور , دیلمون , دانشنامه خلیج فارس , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۶۷-۵۷۰
 9. محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی , نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی , پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۶-۲۶
 10. محمدتقی ایمان پور , مگان , دانشنامه خلیج فارس , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۱۶۳-۱۱۶۴
 11. محمدتقی ایمان پور , محمود جعفری دهقی , لیان , دانشنامه خلیج فارس , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۰۸۵-۱۰۸۶
 12. زهرا کائید , محمدتقی ایمان پور , وضعیت سیاسی ایلام بعد از سقوط تا برآمدن هخامنشیان (550-646 پ.م) , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۴۳-۱۷۸
 13. محمدتقی ایمان پور , سیروس نصراله زاده , کیومرث علیزاده , شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت جمشید , پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۱۲
 14. محمدتقی ایمان پور , زهرا کائید , جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان , پژوهش های تاریخی ایران و اسلام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۹-۵۴
 15. مریم مرادی , محمدتقی ایمان پور , منصب دبیری در دوره ساسانیان , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۹۳-۲۱۸
 16. محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی , محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان , پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۱۵-۱۲۸
 17. محمدتقی ایمان پور , پرویز حسین طلایی , مصطفی جرفی , ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان , تحقیقات تاریخ اجتماعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۹-۱۲۰
 18. محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی , بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه , مطالعات ایرانی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۴۴-۶۴
 19. محمدتقی ایمان پور , سیروس نصراله زاده , کیومرث علی زاده , کوروش عیلامی-انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث‌های پیرامون هویت عیلامی- انشانی کوروش دوم , جستارهای تاریخی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۷-۴۳
 20. محمد کریم یوسف جمالی , محمدتقی ایمان پور , علی اکبر شهابادی , نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۸۹-۱۱۰
 21. محمدتقی ایمان پور , کیومرث علی زاده , شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون , دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۲
 22. محمدتقی ایمان پور , روزبه زرین کوب , شهناز حجتی نجف آبادی , اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۱۰۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۵-۴۷
 23. محمدتقی ایمان پور , امیر علی نیا , پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن , مطالعات تاریخ فرهنگی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱-۱۸
 24. محمدتقی ایمان پور , علی یحیایی , زهرا جهان , بازتاب هنر ساسانیان در هنر عهد آل بویه: هنر معماری و فلزکاری , تاریخ نامه ایران بعد از اسلام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۲۱-۵۳
 25. محمدتقی ایمان پور , کیومرث علی زاده , ورود پارسها به انشان: بررسی رابطه پارسی ها و ایلامی ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان , دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۱-۳۸
 26. محمدتقی ایمان پور , علی یحیایی , زهرا جهان , گسترش آداب و آیین های درباری ایران باستان در عهد آل بویه , مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۷-۵۷
 27. محمدتقی ایمان پور , روزبه زرین کوب , شهناز حجتی نجف آبادی , نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان , مطالعات تاریخ فرهنگی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱-۱۲
 28. محمدتقی ایمان پور , کیومرث علی زاده , پارسیها و عیلامیها: بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن عیلام در حکومت هخامنشی , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۹۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۵۱-۷۶
 29. محمدتقی ایمان پور , رضا کوهساری , بررسی تاثیر جنگهای ایران وبیزانس بر تغییر مسیرجاده های تجاری درعهدساسانی , پژوهشنامه تاریخ , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۳-۴۹
 30. محمدتقی ایمان پور , زهیر صیامیان , ساناز رحیم بیگی , حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی , مطالعات تاریخ اسلام , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۱۱-۳۶
 31. محمدتقی ایمان پور , راضیه قصاب زاده راینی , بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان , پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۷۳-۸۶
 32. محمدتقی ایمان پور , گلاره امیری , جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۴۱-۶۲
 33. محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی , نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۸۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۱-۲۸
 34. محمدتقی ایمان پور , زهیر صیامیان گرجی , ساناز رحیم بیگی , سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخنگاری اسلامی , مطالعات تاریخ اسلام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۷-۲۹
 35. محمدتقی ایمان پور , فاطمه فرخی , چگونگی برخورد اعراب با زنان ایرانی در طی فتوحات(13-132هـ0ق) , نامه ایران باستان-مطالعات ایرانی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۶۵-۷۵
 36. محمدتقی ایمان پور , علی اکبر شهابادی , بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون , مطالعات تاریخ فرهنگی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۳۷-۶۳
 37. محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی , نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایرانی در دوره ایران باستان , پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۱-۵۶
 38. محمدتقی ایمان پور , ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربی , کتاب ماه تاریخ و جغرافیا , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲-۱۸
 39. محمدتقی ایمان پور , صیامیان گرجی , بررسی پیشینه یک اثر معماری در حرم رضوی: کتیبه های سنجری , مطالعات تاریخ اسلام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۵-۳۷
 40. محمدتقی ایمان پور , تخت رستم ومقبره کمبوجیه؛ آیا بنای ناتمام تخت‌رستم در پارس می‌تواند مقبره کمبوجیه دوم باشد؟! , دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران , دوره ( ۶۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۱-۱۹
 41. محمدتقی ایمان پور , مهدی پارسی , بررسی تدابیر و فنون نظامی آل بویه , تاریخ ایران و اسلام-دانشگاه لرستان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۹-۳۷
 42. محمدتقی ایمان پور , بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ های هخامنشی در دورi داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه ها , تاریخ ایران , دوره ( ۶۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۲۳-۵۴
 43. محمدتقی ایمان پور , بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۷-۲۸
 44. محمدتقی ایمان پور , ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیان , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳
 45. محمدتقی ایمان پور , مکان جغرافیایی پارسه داریوش , مطالعات تاریخی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۱-۱۴
 46. محمدتقی ایمان پور , مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش , مطالعات تاریخی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۲۹-۵۰
 47. محمدتقی ایمان پور , تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسه , مطالعات تاریخی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱
 48. محمدتقی ایمان پور , مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دوره ساسانی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۱/۰۴, صفحه ۲۷۳-۲۸۴
 49. محمدتقی ایمان پور , رویایی مانی با زرتشتیگری در دوره ساسانی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۰/۰۴, صفحه ۳۹۷-۴۱۴
 50. محمدتقی ایمان پور , نقش روحانیون زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۶۹/۰۴, صفحه ۲۱۱-۲۳۴