1. محمدتقی ایمان پور , آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان , چهارمین گنگره تاریخ دانان ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
 2. محمدتقی ایمان پور , زهرا کایید , جایگاه فرهنگی و علمی شهد جندی شاپور , کنگره حکمت و خرد جندی شاپور:شکوفایی پزشکی ایرانی-اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
 3. محمدتقی ایمان پور , قلمرو جغرافیایی سرزمین مادها به استناد اسناد آشوری , نخستین همایش منطقه ای شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
 4. طهمورث مهرابی , محمدتقی ایمان پور , وجه تسمیه و محدوده جغرافیایی هیرکانیه در ایران باستان , نخستین همایش جغرافیای تاریخی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
 5. محمدتقی ایمان پور , سیدفرهاد سیداحمدی زاویه , برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی , همایش تمرکز زدیی و سازمان دهی پایتخت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
 6. لیلا ساجع , محمدتقی ایمان پور , همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن , شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
 7. محمدتقی ایمان پور , لیلا ساجع , غلامحسین نوعی , همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن , همایش شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
 8. محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی , توسعه شهرسازی در هیرکانیه در دوره اشکانیان , اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸
 9. محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی , سوگ سیاوش و شباهت آن به آیین سوگ های محلی در لرستان و کردستان , شاهنامه و پژوهشهای آئینی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 10. محمدتقی ایمان پور , تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی , همایش آغاز هزاره دوم فردوسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۶
 11. محمدتقی ایمان پور , هادی اکبرزاده , بررسی واژه هایی از گویش تاتی شمال خراسان در آثار مولانا , اولین همایش آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
 12. محمدتقی ایمان پور , زهیر صیامیان گرجی , کار بست روش و بینش تاریخ شفاهی در بازکاوی تاسیس نهادهای جدید در مشهد: تاریخ شفاهی دانشکده ادبیات مشهد , پنچمین همایش تاریخ شفاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۵